可视化

    Spatiotemporal characteristics, patterns, and caus-es of land-use changes in China since the late 1980s
    LIU Jiyuan, KUANG Wenhui, ZHANG Zengxiang, XU Xinliang, QIN Yuanwei, NING Jia, ZHOU Wancun, ZHANG Shuwen, LI Rendong, YAN Changzhen, WU Shixin, SHI Xuezheng, JIANG Nan, YU Dongsheng, PAN Xianzhang, CHI Wenfeng
    Spatiotemporal characteristics, patterns, and caus-es of land-use changes in China since the late 1980s
    LIU Jiyuan, KUANG Wenhui, ZHANG Zengxiang, XU Xinliang, QIN Yuanwei, NING Jia, ZHOU Wancun, ZHANG Shuwen, LI Rendong, YAN Changzhen, WU Shixin, SHI Xuezheng, JIANG Nan, YU Dongsheng, PAN Xianzhang, CHI Wenfeng
    . 2014, (2): 195 -210 .  DOI: 10.1007/s11442-014-1082-6