Application of modified export coefficient model to estimate nitrogen and phosphorus pollutants from agricultural non-point source
ZHAO Xiaoyuan, ZHANG Zhongwei, LIU Xiaojie, ZHANG Qian, WANG Lingqing, CHEN Hao, XIONG Guangcheng, LIU Yuru, TANG Qiang, RUAN Huada Daniel
地理学报(英文版) . 2023, (10): 2094 -2112 .  DOI: 10.1007/s11442-023-2167-x