Estimation of maize yield incorporating the synergistic effect of climatic and land use change in Jilin, China
WEN Xinyuan, LIU Dianfeng, QIU Mingli, WANG Yinjie, NIU Jiqiang, LIU Yaolin
地理学报(英文版) . 2023, (8): 1725 -1746 .  DOI: 10.1007/s11442-023-2150-6