Extent and spatial distribution of terrace abandonment in China
DONG Shijie, XIN Liangjie, LI Shengfa, XIE Hualin, ZHAO Yuluan, WANG Xue, LI Xiubin, SONG Hengfei, LU Yahan
地理学报(英文版) . 2023, (7): 1361 -1376 .  DOI: 10.1007/s11442-023-2133-7