Types and spatial combinations of Danxia landform of Fangyan in Zhejiang Province
OUYANG Jie, ZHU Cheng, PENG Hua, YU Jinbiao, LI Lan, ZHOU Riliang,ZHANG Guangsheng, ZHU Guangyao, LI Zhongxuan, ZHONG Yishun,ZHU Qing, LV Wen, HU Yongqi, ZHENG Chaogui, LV Zhenrong, HU Chang,WU Honglin, XU Longsheng
Journal of Geographical Sciences . 2009, (5): 631 -640 .  DOI: 10.1007/s11442-009-0631-x