Functional zoning in national parks under multifactor trade-off guidance: A case study of Qinghai Lake National Park in China
ZHAO Li, DU Mingxi, ZHANG Wei, LI Congjuan, LIU Qiuyu, KANG Xiang, ZHOU Dian
Journal of Geographical Sciences . 2022, (10): 1969 -1997 .  DOI: 10.1007/s11442-022-2032-3