Spatio-temporal correlation between human activity intensity and land surface temperature on the north slope of Tianshan Mountains
CHEN Hongjin, LIU Lin, ZHANG Zhengyong, LIU Ya, TIAN Hao, KANG Ziwei, WANG Tongxia, ZHANG Xueying
Journal of Geographical Sciences . 2022, (10): 1935 -1955 .  DOI: 10.1007/s11442-022-2030-5