Economic development and energy efficiency in Jilin Province, China
Huimin ZHANG, Fangdao QIU, Qiang WEI, Lianjun TONG, Xinyue YE, Yeqing CHENG
Journal of Geographical Sciences . 2014, (5): 875 -888 .  DOI: 10.1007/s11442-014-1126-y