Increasing free-air 0℃ isotherm height in Southwest China from 1960 to 2010
Mingjun ZHANG, Lei DONG, Shengjie WANG, Aifang ZHAO, Fang QIANG, Meiping SUN, Qiong WANG
Journal of Geographical Sciences . 2014, (5): 833 -844 .  DOI: 10.1007/s11442-014-1123-1