Formation and evolution of sand deserts in Xinjiang, Northwest China:Ⅰ. Provenances of desert sands
ZHU Bingqi, YU Jingjie, QIN Xiaoguang, Patrick RIOUAL, LIU Ziting, XIONG Heigang
. 2014, (1): 177 -190 .  DOI: 10.1007/s11442-014-1080-8