Response of runoff to climate change and its future tendency in the source region of Yellow River
LI Lin, SHEN Hongyan, DAI Sheng, XIAO Jianshe, SHI Xinghe
Journal of Geographical Sciences . 2012, (3): 431 -440 .  DOI: 10.1007/s11442-012-0937-y