Sensitivity analyses of different vegetations responding to climate change in inland river basin of China
HOU Peng, WANG Qiao, CAO Guangzhen, WANG Changzuo, ZHAN Zhiming, YANG Bingfeng
Journal of Geographical Sciences . 2012, (3): 387 -406 .  DOI: 10.1007/s11442-012-0934-1