Spatial patterns and driving forces of land use change in China during the early 21st century
LIU Jiyuan, ZHANG Zengxiang, XU Xinliang, KUANG Wenhui, ZHOU Wancun, ZHANG Shuwen, LI Rendong, YAN Changzhen, YU Dongsheng, WU Shixin, JIANG Nan
Journal of Geographical Sciences . 2010, (4): 483 -494 .  DOI: 10.1007/s11442-010-0483-4