Heavy metal concentrations of agricultural soils and vegetables from Dongguan, Guangdong
CAI Limei, HUANG Lanchun, ZHOU Yongzhang, XU Zhencheng, PENG Xiaochun, YAO Ling'ai, ZHOU Yang, PENG Ping'an
Journal of Geographical Sciences . 2010, (1): 121 -134 .  DOI: 10.1007/s11442-010-0121-1