Distribution of 137Cs and 210Pb in sediments of tidal flats in north Jiangsu Province
LIU Zhiyong, PAN Shaoming, LIU Xuying, GAO Jianhua
Journal of Geographical Sciences . 2010, (1): 91 -108 .  DOI: 10.1007/s11442-010-0091-3