The application of geostatistics in grain size trend analysis: A case study of eastern Beibu Gulf
MA Fei, WANG Yaping, LI Yan, YE Changjiang, XU Zhiwei, ZHANG Fan
Journal of Geographical Sciences . 2010, (1): 77 -90 .  DOI: 10.1007/s11442-010-0077-1