Positive and negative terrains on northern Shaanxi Loess Plateau
ZHOU Yi, TANG Guo'an, YANG Xin, XIAO Chenchao, ZHANG Yuan, LUO Mingliang
Journal of Geographical Sciences . 2010, (1): 64 -76 .  DOI: 10.1007/s11442-010-0064-6