Chinese progress in geomorphometry

Guonian LV, Liyang XIONG, Min CHEN, Guoan TANG, Yehua SHENG, Xuejun LIU, Zhiyao SONG, Yuqi LU, Zhaoyuan YU, Ka ZHANG, Meizhen WANG

Journal of Geographical Sciences ›› 2017, Vol. 27 ›› Issue (11) : 1389-1412.

PDF(274 KB)
PDF(274 KB)
Journal of Geographical Sciences ›› 2017, Vol. 27 ›› Issue (11) : 1389-1412. DOI: 10.1007/s11442-017-1442-0
Research Articles

Chinese progress in geomorphometry

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2017, 27(11): 1389-1412 https://doi.org/10.1007/s11442-017-1442-0

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(274 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/