Impact of chilling injury and global warming on rice yield in Heilongjiang Province

LIU Xiaofei, ZHANG Zhao, SHUAI Jiabing, WANG Pin, SHI Wenjiao, TAO Fulu, CHEN Yi

Journal of Geographical Sciences ›› 2013, Vol. 23 ›› Issue (1) : 85-97.

PDF(554 KB)
PDF(554 KB)
Journal of Geographical Sciences ›› 2013, Vol. 23 ›› Issue (1) : 85-97. DOI: 10.1007/s11442-013-0995-9
Research Articles

Impact of chilling injury and global warming on rice yield in Heilongjiang Province

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2013, 23(1): 85-97 https://doi.org/10.1007/s11442-013-0995-9

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(554 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/