Environmental archaeology on Longshan Culture (4500–4000 aBP) at Yuhuicun Site in Bengbu, Anhui Province

ZHANG Guangsheng, ZHU Cheng, WANG Jihuai, ZHU Guangyao, MA Chunmei, ZHENG Chaogui, ZHAO Lanhui, LI Zhongxuan, LI Lan, JIN Aichun

Journal of Geographical Sciences ›› 2010, Vol. 20 ›› Issue (3) : 455-468.

PDF(686 KB)
PDF(686 KB)
Journal of Geographical Sciences ›› 2010, Vol. 20 ›› Issue (3) : 455-468. DOI: 10.1007/s11442-010-0455-8
Quaternary Research

Environmental archaeology on Longshan Culture (4500–4000 aBP) at Yuhuicun Site in Bengbu, Anhui Province

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2010, 20(3): 455-468 https://doi.org/10.1007/s11442-010-0455-8

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(686 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/