Geographical thoughts on the relationship between ‘Beautiful China’ and land spatial planning
CHEN Mingxing, LIANG Longwu, WANG Zhenbo, ZHANG Wenzhong, YU Jianhui, LIANG Yi
Journal of Geographical Sciences . 2020, (5): 705 -723 .  DOI: 10.1007/s11442-020-1751-6