Characterizing the changing environment of cropland in the Songnen Plain, Northeast China, from 1990 to 2015
Yuan ZHANG, Shuying ZANG, Li SUN, Binghe YAN, Tianpeng YANG, Wenjia YAN, E Michael MEADOWS, Cuizhen WANG, Jiaguo QI
Journal of Geographical Sciences . 2019, (5): 658 -674 .  DOI: 10.1007/s11442-019-1620-3