Spatiotemporal changes in Chinese land circulation between 2003 and 2013
Yahui WANG, Xiubin LI, Liangjie XIN, Minghong TAN, Min JIANG
Journal of Geographical Sciences . 2018, (6): 707 -724 .  DOI: 10.1007/s11442-018-1500-2