Coastline and landscape changes in bay areas caused by human activities: A comparative analysis of Xiangshan Bay, China and Tampa Bay, USA
Jialin LI, Yongchao LIU, Ruiliang PU, Qixiang YUAN, Xiaoli SHI, Qiandong GUO, Xiayun SONG
Journal of Geographical Sciences . 2018, (8): 1127 -1151 .  DOI: 10.1007/s11442-018-1546-1