Spatiotemporal patterns and characteristics of land-use change in China during 2010-2015
Jia NING, Jiyuan LIU, Wenhui Kuang, Xinliang XU, Shuwen ZHANG, Changzhen YAN, Rendong LI, Shixin WU, Yunfeng HU, Guoming DU, Wenfeng CHI, Tao PAN, Jing NING
Journal of Geographical Sciences . 2018, (5): 547 -562 .  DOI: 10.1007/s11442-018-1490-0