Measuring the sustainable urbanization potential of cities in Northeast China
Shiwei LIU, Pingyu *ZHANG, Zheye WANG, Wenxin LIU, Juntao TAN
Journal of Geographical Sciences . 2016, (5): 549 -567 .  DOI: 10.1007/s11442-016-1285-0