The climatic impacts of land use and land cover change compared among countries
Jiyuan LIU, Quanqin SHAO, Xiaodong YAN, Jiangwen FAN, Jinyan ZHAN, Xiangzheng DENG, Wenhui KUANG, Lin *HUANG
Journal of Geographical Sciences . 2016, (7): 889 -903 .  DOI: 10.1007/s11442-016-1305-0