Rubber plantation and its relationship with topographical factors in the border region of China, Laos and Myanmar
LIU Xiaona, FENG Zhiming, JIANG Luguang, LI Peng, LIAO Chenhua, YANG Yanzhao, YOU Zhen
. 2013, (6): 1019 -1040 .  DOI: 10.1007/s11442-013-1060-4