Environmental suitability evaluation for human settlements in an arid inland river basin: A case study of the Shiyang River Basin
WEI Wei, SHI Peiji, ZHOU Junju, FENG Haichun, WANG Xufeng, WANG Xueping
Journal of Geographical Sciences . 2013, (2): 331 -343 .  DOI: 10.1007/s11442-013-1013-y