Glacier area shrinkage in China and its climatic background during the past half century
ZHANG Mingjun, WANG Shengjie, LI Zhongqin, WANG Feiteng
Journal of Geographical Sciences . 2012, (1): 15 -28 .  DOI: 10.1007/s11442-012-0908-3