An exploratory analysis of benthic macroinvertebrates as indicators of the ecological status of the Upper Yellow and Yangtze Rivers
PAN Baozhu, WANG Zhaoyin, LI Zhiwei, YU Guo-an, XU Mengzhen, ZHAO Na, Gary BRIERLEY
. 2013, (5): 871 -882 .  DOI: 10.1007/s11442-013-1050-6