Identification of dominant climate factor for pan evaporation trend in the Tibetan Plateau
LIU Xiaomang, ZHENG Hongxing, ZHANG Minghua, LIU Changming
Journal of Geographical Sciences . 2011, (4): 594 -608 .  DOI: 10.1007/s11442-011-0866-1