Variation and abrupt change of climate in Ili River Basin, Xinjiang
SUN Huilan, CHEN Yaning, LI Weihong, LI Feng, CHEN Yapeng, HAO Xingming, YANG Yuhui
Journal of Geographical Sciences . 2010, (5): 652 -666 .  DOI: 10.1007/s11442-010-0802-9